Normen

Opslag

 
Eigenlijk zijn er op het gebied van stellingen geen verplichte normen waaraan moet worden voldaan. De in Europa van kracht zijnde normen voor staalconstructies in de bouw zijn de EUROCODES III-normen. De voorschriften voor stellingen met liggers en legborden zijn geregeld in de FEM 10.2.02 en FEM 10.2.06 aanbevelingen.
 
Deze normen en aanbevelingen rechtvaardigen fabricage van producten conform de criteria voor ontwerp en weerstand en leggen voor de constructies de volgende verificaties op :
 
Voor de bedrijfsbelasting : 
 • De doorbuiging van de liggers en dwarsbalken,
 • De horizontale verplaatsing van de aanhechtingspunten,
 • De rotatie van de open profielen, overhelling.  
Voor de ultieme belasting (veiligheidscoëfficiënt van 1,5 Eurocodes III en FEM 10.2.02) :
 • De stabiliteit van de constructie,
 • De vereisten voor de staanders, de liggers en de dwarsbalken (begrenzing van kunststof, schuifkracht en de gecombineerde normaalkracht,…),
 • LDe weerstand van de connectoren tegen afschuiving,
 • Het niet optreden van instabiliteit (doorknikken, overhelling,…..).
 
Belastingen waarmee rekening wordt gehouden in de berekeningen:
 • Het dode gewicht (of permanente werking) die het gewicht van de constructie zelf omvat, inclusief muren, vloeren, trappen en alle voorzieningen die aan de constructie zijn bevestigd De bedrijfsbelasting (of variabele werking) is de belasting veroorzaakt door het gebruik en de exploitatie van de constructie,
 • Les charges de service (ou actions variables) qui sont les charges produites par l’utilisation et l’exploitation de la structure,
 • Wind, sneeuw (behalve voor constructies binnenin gebouwen) en aardbevingen (afhankelijk van de regio),
 • De verticale en horizontale plaatsingsbelasting veroorzaakt door het gebruik van de constructie.
 
Effecten waarmee rekening wordt gehouden in de berekeningen:
 • Effecten waarmee op de tweede plaats rekening wordt gehouden, namelijk het effect van verplaatsing van de staanders op het vermogen van de staanders druk op te vangen,
 • De moment-rotatie curve van de verbindingen van de liggers of de legborden op de staanders,
 • De moment-rotatie curve van de verbindingen van de staanders op de betonplaat,
 • De stevigheid ten opzichte van de afschuifdruk van de elementen van de kruisschoren,
 • Niet loodrechte stand van de staanders,
 • Tekortkomingen van de kruisschoren,
 • Onvolkomenheden in rechtheid van de staanders,
 • Reële belasting van liggers en legborden. 
Er is ook regelgeving voor het gebruik van de installaties: De ED 771, uitgegeven door het INRS (Frans onderzoeks- en veiligheidsinstituut, dat zich bezighoudt met preventie van arbeidsgerelateerde ongelukken en ziekten) is bedoeld om het aantal arbeidsongevallen tijdens het gebruik van vaste stellingen te reduceren. Deze regelgeving behandelt het ontwerp en het gebruik van stellingen (vaste en dynamische).
 
Op aanvraag is deze brochure beschikbaar bij het INRS waar men u verder kan helpen uw verplichtingen op het gebied van zekerheid bij opslag nader te bepalen. 
 
Verwijderbare scheidingswanden
 
Het CERFF certificaat is geldig voor de verwijderbare scheidingswand volgens de volgende criteria : 
 • De verwijderbaarheid,
 • De weerstand tegen schokken,
 • De stevigheid en stabiliteit,
 • De geluidsisolatie.
 
Het CERFF certificaat voor verwijderbare scheidingswand heeft alleen betrekking op het product, d.w.z. de scheidingswand omschreven door de constructeur. Dit moet niet worden verward met de O .P.Q.C.B.-kwalificatie N°434 die de door een onderneming te fabriceren en aan te wenden capaciteit van scheidingswanden aangeeft. 
 
Retentie, bescherming van het milieu
 
De installaties geklasseerd voor bescherming van het milieu moeten voorzien in een retentievoorziening conform het besluit van 2 februari 1998.
 
Iedere onderneming is gehouden het risico op vervuiling te voorkomen en is verplicht vervuilende producten in retentie op te slaan.
 
Bij besluit van 5 augustus 2002 is bepaald dat « Elke opslag van vloeibare stoffen die water- of bodemvervuiling kan veroorzaken moet in verband moet worden gebracht met een retentiecapaciteit waarvan het volume minstens gelijk is aan de grootste van de twee volgende waarden:
 • 100 % van de capaciteit van het grootste reservoir,
 • 50 % van de totale capaciteit van de actieve reservoirs.   
 
Deze bepaling is niet van toepassing op de bekkens voor verwerking van afvalwaters.
 
Voor de exclusieve opslag van vaten met een eenheidscapaciteit lager dan of gelijk aan 250 liters, toegelaten voor vervoer, (opslag en vervoer van vaten), zal de retentiecapaciteit gelijk zijn:
 • aan de totale capaciteit van de vaten als deze capaciteit lager dan 800 liters is,
 • aan 20 % van de totale capaciteit met een minimum van 800 liter indien deze capaciteit groter is dan 800 liters,
 • 50 % van de totale capaciteit van de vaten, in het geval van ontvlambare vloeistoffen »  
 
« Tanks of reservoirs die stoffen bevatten die samen gevaarlijk kunnen reageren mogen niet bij elkaar worden gebracht in dezelfde retentietank»
 
De gegalvaniseerde metalen retentie is bijzonder geschikt voor koolwaterstoffen en oplosmiddelen.
De warm gegalvaniseerde afwerking laat een verlengd gebruik buiten toe.
 
De kunststof retentie wordt aanbevolen voor zuren en basen. Bakken in polyethyleen hebben talrijke voordelen: licht, gemakkelijk te reinigen, lange levensduur, weerstand tegen corrosie en tegen chemische producten.
 
 

Brandwerende kasten

 
Testen zijn uitgevoerd door het Duitse instituut Braunschweig, de internationale referentie op het gebied van brandveiligheid.
 
Elke kast ondergaat 2 vuurbestendigheidstesten. Elke test duurt ongeveer 13u/14u en de temperatuur van de oven bereikt 1090°C
 
Tijdens de tweede proef wordt de kast uit de oven, die op volle hitte is, gehaald om onmiddellijk een weerstandstest te ondergaan. De test behelst een val van 9,15 m, waarmee de instorting van een vloer en een val vanaf de derde etage wordt nagebootst. Na de val gaat de kast weer terug in de oven!
 
In dergelijke extreme omstandigheden worden uw documenten beschermd, wat er ook gebeurt !
 
Tijdens de proeven mag de temperatuur binnenin de kast nooit hoger worden dan: 
 • 15O°C, daarboven wordt het papier zwart en ontbrandt het
 • PAPIEREN DOCUMENTEN VDMA S 60P - S 120P
 • 30°C, daarboven worden de magnetische dragers definitief onbruikbaar
 • MAGNETISCHE DRAGERS VDMA S 60DIS - S 120DIS
   
 

Certificering

 
Garantie op juistheid van controles en fabricage volgens genoemde criteria. 
 
Certificering is slechts geldig voor ontwikkelde producten die conform zijn aan het exemplaar dat voldeed bij de testen.